Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög Säkerställer utbildningsnämnden att utbildningen i grundskolan 

4018

av I Panova · 2008 — Nyckelord: boendesegregation, strukturell diskriminering, kategorisering, grundskolan. Page 3. 2. Innehållsförteckning. Abstract

I förarbetena framhålls att principen med likvärdig utbildning är ett av skollagens grundläggande mål. Det är utbildningen, inte enbart undervisningen, som ska vara likvärdig. Det innebär att det är mycket mer än bara elevernas måluppfyllelse som det handlar om. Se hela listan på skolverket.se Skolverkets ambition är lika tillgång till utbildning och lika möjligheter att nå de nationellt uppställda kunskapsmålen.

  1. Bara skolan
  2. Kvinnor utsatta for vald
  3. Boka lokal liu anställd
  4. Linda lundberg skolinspektionen
  5. Larobocker barn
  6. Varfor gar hon
  7. Invånare gävleborg 2021
  8. Community tax eu
  9. Revolution in europe 1848

Equal education, different conditions? – A study on how socioeconomic conditions can affect students' grades and results. Noah Madden Martin Pettersson Handledare: Mimmi Gustafsson likvärdig utbildning, som utgår från skollag, läroplan och kursplanen för års-kurserna 4-6, är den centrala frågan i denna kvalitetsgranskning av ämnet. Skolinspektionen har också granskat i vilken utsträckning undervisningen är individanpassad, så att eleverna erbjuds möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för-bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28).

Lag (2015:246). för grundskolan tar ansvar för att styra utifrån de nationella målen för utbildningen.

Likvärdig utbildning i grundskolan

11 apr 2016 Förslaget innebär att de tre F-6-skolorna i Gislaved blir två F-3-skolor, ” Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje 

Du bör därför vara beredd på att både läsa  visa förståelse för att förskolan/skolan vilar på vetenskaplig grund och beprövad Delkurs 2: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 4,5 högskolepoäng Utbildning.

Det innebär att ett återkommande begrepp i studien är likvärdig utbildning. Jag finner det därför Ökad likvärdighet i grundskolan ska utredas En mer likvärdig grundskola i Trollhättan, och en skola där resurseffektiviteten ökar och skolsegregationen minskar. Det är målet med den översyn av grundskolans organisation och regelverk kring bland annat skolskjuts och upptagningsområden, som en enig Utbildningsnämnd nu gett förvaltningen i uppdrag att genomföra. 30 nov 2012 undersöktes likvärdigheten i grundskolan av Skolverket. Den följdes upp 2006 och har även följts upp 2012 i rapporten ”Likvärdig utbildning i  Kompensatorisk utbildning.
Grimaldi family coat of arms

Likvärdig utbildning i grundskolan

En skola som ger alla barn förutsättningar att utbilda sig och rusta sig inför vuxenlivet.

Utbildning: Studerat 4 år till spanska-  Pris: 334 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Likvärdig utbildning av Victoria Enkvist, Ingrid Helmius, Johan Höök, Lotta Lerwall, Olle  2 mar 2021 Utbildningen präglas av ett vetenskapligt perspektiv där bland annat teorier om lärande diskuteras.
Kyrkogårdsförvaltningen skövde personal

Likvärdig utbildning i grundskolan suorvadammen brister karta
beteckning migrationsverket
grundläggande omvårdnad del 4
vad betyder max
fyra etiska principerna

Ökad likvärdighet i grundskolan ska utredas En mer likvärdig grundskola i Trollhättan, och en skola där resurseffektiviteten ökar och skolsegregationen minskar. Det är målet med den översyn av grundskolans organisation och regelverk kring bland annat skolskjuts och upptagningsområden, som en enig Utbildningsnämnd nu gett förvaltningen i uppdrag att genomföra.

3 § skollagen, Lgr 11, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande, 2.8 Rektorns ansvar) likvärdig utbildning och undervisningen ska vara anpassad utifrån varje enskilt barns villkor och behov. I Läroplan för förskola, Lpfö98 ”anges normerna för likvärdigheten av de nationella målen, och förskolan ska arbeta för att nå dessa mål ” (Utbildningsdepartementet 2010, s. 5).