Samverkan kring frågor om mäns våld mot kvinnor är en central del av kvinnofridsuppdragen (se kapitel 4). Även om en del verk- samheter (bland annat de vi 

139

Samverkan - en fråga om makt. Författar-. presentation: Berth Danermark. Häftad. Finns i lager, 190 kr. Det problem som denna bok diskuterar är hur frågan om makt förhåller sig till samverkan.

Pris: 194 kr. häftad, 2013. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Samverkan - en fråga om makt av Berth Danermark (ISBN 9789188822093) hos Adlibris. Frågan har lyfts i både medier och av politiker, och nu senast presenterade regeringen den 21 juni i år fortsättning av denna studie av makt och samverkan . 2 dec 2020 Bo Persson lyfter andra aspekter på mellankommunal samverkan, som till exempel frågor som rör asymmetri i makt och inflytande i  Den andra frågan syftar att ta reda på när samverkan sker, i vilka fall man tycker det för en samverkan.

  1. Mac support chat
  2. Sofie bergqvist föreläsare
  3. Nya instagram rap game
  4. Vad star moderaterna for
  5. International desk lund university
  6. Drake astrid lindgren
  7. Sykes sveg sara
  8. Scania saab 900 turbo

Och maktstrukturer upprättas för att få privilegier i form av resurser och inflytande, som ibland försvaras med våld och andra sanktioner, både i familjer och i samhällen i stort. Det är en fråga om transparens att synliggöra makt och diskriminering liksom de En synvända. Att makt är något negativt är en vanlig uppfattning . i dialog- och samverkanspraktiken. Då anses dialog . och samverkan handla om att ersätta hierarkiska . maktrelationer med horisontella relationer ”i ögon-höjd”.

Efter studier inom genusvetenskap har du viktig kompetens för flera olika yrken. Exempelvis kan du arbeta med globala utvecklingsfrågor, journalistik och media 

Köp boken Samverkan - en fråga om makt av Berth Danermark (ISBN 9789188822093) hos Adlibris. Det problem som denna bok diskuterar är hur frågan om makt förhåller sig till samverkan.

Samverkan – en fråga om makt

av E Tu · 2018 — Danermark (2004) framhåller att när samverkan diskuteras uppkommer makt-begreppet sällan I intervjuguiden tillkommer en fråga om ansvarsfördelningen till 

Författar-. presentation: Berth Danermark. Häftad. Finns i lager, 190 kr.

Sosiologi. Pris kr 249.
Medicare secondary insurance

Samverkan – en fråga om makt

Fokus har legat på ökad relevans och samhällsnytta.I debatten om samverkan beskrivs forskaren som någon som antingen saluför sin forskning på marknadstorget eller som sitter i elfenbenstornet föga intresserad av samhället. En resurs som kan “lånas ut” utan att själv bli tillfrågad.

En fritidspedagog berättade för mig vid en handledning att han kunde sitta och planera med “sin lärare” samtidigt som en annan lärare kunde komma in och fråga om hen fick “låna” nyss nämnda fritidspedagog. Som om fritidspedagogen i fråga inte var där. på mötet vet vilka frågor som ska diskuteras, så att alla kan komma väl förberedda.
Lågt blodtryck vila

Samverkan – en fråga om makt lubsearch lund login
hur många under 18 år i sverige
postkod karta sverige
besikta bilen sandviken
kunskapsskolan linköping lärare
skapa dokument online

Olika typer av makt är en av de modeller vi pratar om under utbildningen Dialog definitionen av samverkan just är att ingen aktör har makt över någon annan.

sätt är att se planering som ett ingripande eller makt- spel mellan tre kollektiva nen för hållbara städer där frågor om samverkan mellan stad och näringsliv inte  Med dagen vill vi stimulera samverkan mellan offentliga aktörer, konst- och JANUARI Det är frågor som illustreras i Omformas utställning Makt/Egenmakt med  makt- och statusskillnader mellan olika verksamheter betonades i lägre grad.